Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Business Central er en forretningsledelsesløsning, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at automatisere og strømline forretningsprocesserne og hjælper dig med at administrere din virksomhed.

Med dets mange funktioner og rige tilpasningsmuligheder giver Business Central virksomheden mulighed for at styre forretningsaspekter, herunder bl.a. finans, produktion, salg, levering, projektstyring og service. Virksomheden kan nemt tilføje funktioner, der er relevante for driftsområdet, også funktioner, der er tilpasset højt specialiserede brancher.
Business Central er hurtig at implementere, nem at konfigurere, og enkelhed er kendetegnende for nyskabelser i produktdesign, udvikling, implementering og anvendelighed.

Lære Business Central at kende

I Business Central er nogle ting genkendelige for dig, mens andet måske er nyt. I demoregnskabet forklarer visuelle vejledninger de grundlæggende funktioner og hjælper dig med at afprøve daglige opgaver som oprettelse af en salgsfaktura og visning af en rapport.

Når du udfører de opgaver, interagerer du med data på forskellige måder, f.eks. når du opretter poster og indtaster data, sorterer og filtrerer data, skriver noter og skriver data til andre programmer.Du kan f.eks. justere størrelsen og placeringen af et vindue, udvide bredden af kolonner og øge højden på kolonneoverskrifter og ændre sorteringen af data i kolonner. Og hvis du vil bruge et vandret rullepanel til at få vist alle kolonner på en listeside eller på dokumentlinjer, er der en lodret låst rude, der sikrer, at visse kolonner ikke kan rulles.

Finans

Business Central indeholder en standardkonfigurationen af de fleste finansielle processer, men du kan ændre konfigurationen, så den passer til din virksomhed. Standardkonfigurationen indeholder en kontoplan og standardbogføringsgrupper, som gør det mere effektivt at tildele standardfinanskonti til debitorer, kreditorer og varer.

Business Intelligence

Firmaer opfanger en stor mængde data under de daglige aktiviteter. Disse data, som f.eks. afspejler organisationens salgstal, køb, driftsudgifter, medarbejderlønninger og budgetter, kan for beslutningstagere blive værdifulde oplysninger eller “business intelligence”, dvs. forretningsindsigt. Business Central indeholder en række funktioner, som kan være nyttige, når du skal indsamle, analysere og dele virksomhedens data.
Dimensionsfunktionerne spiller en vigtig rolle i business intelligence. En dimension er data, som du kan føje til en post som en slags markør. Disse data bruges til at gruppere poster med ens karakteristika, f.eks. debitorer, afdelinger, regioner, produkter, biler og sælgere, og disse grupper kan nemt hentes frem til analyse. Du kan blandt andre bruge dimensioner til at definere analysevisninger, og når du opretter kontoskemaer til en let overskuelig rapportering.

Salg

Du opretter en salgsfaktura eller salgsordre for at registrere din aftale med en debitor, om at sælge bestemte produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser.

Du skal bruge salgsordrer, hvis din salgsproces kræver, at du kan levere dele af et ordreantal, f.eks. fordi hele antallet ikke er tilgængeligt på én gang. Hvis du sælger varer ved at levere direkte fra leverandøren til kunden som en direkte levering, skal du også bruge salgsordrer. I alle andre henseender fungerer salgsordrer på samme måde som salgsfakturaer. Ved salgsordrer kan du også bruge funktionen til beregning af leveringstid til at kommunikere bestemte leveringsdatoer til kunderne.
Du kan forhandle med debitoren ved først at oprette et salgstilbud, som du kan konvertere til en salgsordre eller salgfaktura, når I har aftalt salget. Når debitoren har bekræftet aftalen, kan du sende en ordrebekræftelse for at registrere din forpligtelse til at levere produkterne som aftalt.

Du kan nemt rette eller annullere en bogført salgsfaktura, før den er betalt. Dette er nyttigt, hvis du vil rette en skrivefejl, eller hvis debitoren anmoder om en ændring i ordreprocessen. Hvis den bogførte faktura betales, skal du oprette en salgskreditnota eller en salgsreturvareordre for at tilbageføre salget.
Gode fremgangsmåder ved salg og marketing drejer sig primært om, hvordan du træffer de bedste beslutninger på det rigtige tidspunkt. Microsoft-funktioner i Business Central giver dig en præcis oversigt over dine kontaktoplysninger, så du kan betjene dine potentielle kunder mere effektivt og øge kundetilfredsheden.

I de situationer, hvor debitoren skal betale, før produkterne leveres, f.eks. i detailbranchen, skal du vente på betalingsmodtagelse, før du leverer produkterne. I de fleste tilfælde kan du behandle indgående betalinger nogle uger efter levering ved at udligne betalingerne på de relaterede bogførte ubetalte salgsfakturaer.
Salgsdokumenter kan sendes som PDF-filer, der er vedhæftet i en mail. Brødteksten i mailen indeholder et uddrag af salgsdokumentet, f.eks. produkter, samlet beløb og et link til webstedet PayPal.

Ved alle salgsprocesser kan du inkludere et godkendelsesworkflow, f.eks. for at kræve, at store salg til bestemte kunder godkendes af regnskabschefen.

Indkøb

Du kan oprette en købsfaktura eller købsordre for at registrere omkostningerne ved køb og spore gæld. Hvis du vil styre en lagerbeholdning, benyttes købsfakturaer også til dynamisk at opdatere lagerniveauer, så du kan minimere lageromkostningerne og yde bedre kundeservice. Købsomkostningerne, herunder serviceudgifter og lagerværdier, der stammer fra bogføring af købsfakturaer, bidrager til avancebeløb og andre finansielle nøgletal i dit Rollecenter.

Du skal bruge købsordrer, hvis din købsproces kræver, at du kan registrere delleveringer af et ordreantal, f.eks. fordi hele antallet ikke er tilgængeligt hos leverandøren. Hvis du sælger varer ved at levere direkte fra leverandøren til kunden som en direkte levering, skal du også bruge købsordrer. I alle andre henseender fungerer købsordrer på samme måde som købsfakturaer.
Du kan få købsfakturaer oprettet automatisk ved hjælp af tjenesten OCR (Optical Character Recognition) for at konvertere PDF fakturaer fra dine kreditorer til elektroniske dokumenter, som derefter konverteres til købsfakturaer via et workflow. For at bruge denne funktion skal du først tilmelde dig OCR-tjenesten og derefter udføre forskellige installationer.
Produkterne kan være både lagervarer og services.

Ved alle indkøbsprocesser kan du inkludere et godkendelsesworkflow, f.eks. for at kræve, at store køb godkendes af regnskabschefen.

Lagerbeholdning

For hvert fysisk produkt, som du vil handle med, skal du oprette et varekort. De varer, du tilbyder kunderne, men ikke lagerfører, kan du registrere som katalogvarer, som du kan konvertere til lagervarer, når det er nødvendigt. Du kan øge eller mindske antallet af en vare på lager ved at bogføre direkte til vareposterne, f.eks. efter en fysisk optælling eller hvis du ikke registrerer indkøb.
Lagerforøgelser og -reduktioner registreres naturligt også, når du bogfører købs- og salgsdokumenter. Overførsler mellem lokationer ændrer lagerbeholdningen på tværs af virksomhedens lagersteder.
Hvis du vil øge dit overblik over varerne og lettere kunne finde dem, kan du kategorisere varer og give dem attributter, du kan søge og sortere efter.

Projektstyring

I Business Central kan du udføre almindelige projektstyringsopgaver, som f.eks. konfiguration af en sag og planlægning af en ressource samt anskaffelsen af de oplysninger, der er nødvendige til administration af budgetter og overvågning af status. Du kan spore maskin- og medarbejdertimer på projektet ved hjælp af timeregistreringer. Som projektleder har du et godt overblik, ikke kun over individuelle sager, men også over allokeringen af medarbejdere, maskiner og andre ressourcer, der bruges i alle projekter.

Yderligere moduler
  • Anlægsaktiver
  • Relationsstyring
  • Personale
  • Skabelon
  • Montagestyring
  • Produktion
  • Logistik
  • Service Management

Business Central kan købes på tre måder, som en cloudløsning, hostet og on-premises -altså til din egen server,

Hør mere om funktionalitet, systemkrav og priser hos Formula Micro, tlf. 56 95 92 21 eller brug kontaktformularen.