Når en almindelig e-mail ikke er god nok. E-mail-kryptering, der er nem for dig og din modtager.

RMail giver dig en lang række funktioner til at sikre din e-mail kommunikation. Som de eneste på markedet leverer RMail en Registered Receipt-kvittering, som indeholder bevis for levering, tid og dato, server-log filer, eventuel kryptering samt originalt indhold. Et solidt bevis for overholdelse af love og regler herunder GDPR.

Kryptering
RMail har Auto-TLS funktion som er nem at bruge for både afsender og modtager. Auto-TLS funktionen undersøger de forskellige sikre metoder for afsendelse af hver e-mail og vælger derefter automatisk den bedste. RMail-krypterede e-mails kan modtages af ethvert e-mail program på alle platforme.

E-signatur
Med e-Contract får du mulighed for at få underskrevet dokumenter på den hurtigste og nemmeste måde og med flere forskellige muligheder for underskrift. Underskriveren skal ikke downloade programmet eller oprettes som bruger.

LargeMail
LargeMail-funktionen giver dig mulighed for at overføre filer op til 1 GB krypteret, direkte fra dit e-mail program. Alle filer kan downloades af modtageren, men slettes automatisk efter 14 dage (standard) for at opretholde sikkerheden.

Registered Receipt-kvitteringen
Efter afsendelse af en RMail modtages en kvittering, der giver dokumentation for kryptering. Kvitteringen indeholder også en forseglet udgave af det originale indhold, der beviser hvad,der er sendt til hvem, og hvornår.

SecureReply
Med RMail giver du dine modtagere af en krypteret e-mail mulighed for, at besvare krypteret, uden at de selv skal installere eller downloade programmet.

Der er ingen krav til modtagers software.
Der kræves ingen oprettelse af konto eller registrering. Send til hvem som helst, din modtager behøver ikke at installere RMail eller anden software.

I tilfælde af tvivl
Registered Receipt™-kvitteringen gør det nemt at verificere og rekonstruere det originale indhold og kryptering af dine e-mails over for eksempelvis Datatilsynet.

Priseksempler:

  • 1 bruger, op til 50 krypterede e-mails pr. måned: kr. 90,00 pr. måned.
  • 1 bruger, op til 200 krypterede e-mails pr. måned, kr. 195,00 pr. måned.
  • 1 bruger, op til 500 krypterede e-mails pr. måned, kr. 240,00 pr. måned.

Der findes også konti, som flere brugere kan deles om, kontakt os for mere information om dette.

Oprettelse: 1-5 brugere, kr. 2.000,00

Priserne er ekskl. moms og faktureres årligt forud.

Ring og hør nærmere: 56 95 92 21 eller skriv til info@formula-micro.dk, hvor du også kan få oplyst tekniske detaljer.

Se her hvad Datatilsynet skriver om kryptering af e-mails.