[vc_row wide_row=”yes” el_class=”no-margin-bottom” css=”.vc_custom_1469468400304{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Salgs- og handelsbetingelser.

Formula Micro’s webshop henvender sig kun til erhvervsdrivende med et gyldigt CVR-nummer og ikke til private forbrugere.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for salg af varer og ydelser fra Formula Micro Bornholm A/S(herefter benævnt “Formula Micro”) til erhvervsdrivende, organisationer og institutioner i Danmark(herefter beævnt “kunden”), i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale parterne imellem.

Priser og betalingsvilkår

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms og andre afgifter, samt ekskl. transport- og forsendelsesomkostninger. Endvidere er priserne opgivet uden klargøring og installation, samt support, medmindre varens producent yder support direkte til kunden. Der tages forbehold for eventuelle prisændringer og for leverandørers eventuelle prisforhøjelser.

Visse varer, herunder software kan være underlagt særlige licens- og garantivilkår, samt eksportrestriktioner. I sådanne tilfælde er der tale om en aftale direkte mellem kunden og producenten, uden ansvar for Formula Micro.

Formula Micro tager forbehold for alle forhold, som måtte indvirke på vores salgspriser.

Ejendomsforbehold.

Kunden er indforstået med, at det leverede forbliver Formula Micro’s ejendom indtil fuld betaling har fundet sted.

Betaling

For leverancer, hvor kredittid på forhånd er aftalt, gives den aftalte kredit fra fakturaens dato. I alle andre tilfælde sker alle leverancer mod forudbetaling.

Formula Micro accepterer betaling via PayPal, kontooverførsel, Dankort, VISA/Dankort samt kreditkortene MasterCard og Visa. Desuden er det muligt at benytte Nordea e-betaling og Danske Netbetaling.Transaktionsgebyr overstiger ikke de af Nets fastsatte maksimale gebyrsatser. Ved betaling med Dankort trækkes beløbet tidligst, når varen afsendes.Der benyttes en betalingsgateway, der sikrer og garanterer kryptering af alle kortdata og at alle afgivne kortoplysninger er sikrede.

For leverancer med kredittid, hvor betalingen er forsinket, er Formula Micro berettiget til at debitere rente med 2 % pr. løbende måned, fra fakturadato + 8 dage og til betaling sker.
Betalingspåmindelse fremsendes uden beregning men med påløbne renter. Såfremt det er nødvendigt at fremsende yderligere rykkere, pålægges disse et rykkergebyr på kr. 100,-. Er betaling ikke sket senest 8 dage efter 2. rykkerskrivelse, bliver kravet sendt til inddrivelse ved retslig inkasso.

Såfremt køber undlader at betale varerne rettidigt, eller denne efter aftalens indgåelse kommer under konkurs, træder i betalingsstandsning, åbner forhandling om tvangsakkord eller ved udlæg findes at mangle midler til at betale sin gæld eller hans formuehold i øvrigt viser sig at være sådanne, at det må antages at han vil være ude af stand til at betale købesummen, når denne forfalder, er Formula Micro berettiget til, med øjeblikkelig varsel, at hæve kontrakten og kræve erstatning af køberen, for ethvert tab, som følge af denne misligholdelse, medmindre køber, på opfordring stiller betryggende sikkerhed for købesummens betaling til forfaldstid. Formula Micro er endvidere berettiget til, at tilbagetage allerede leverede varer.

Levering/håndtering.

Formula Micro benytter Post Danmark eller GLS til levering i Danmark. Omkostningerne herfor beregnes i overensstemmelse med betingelserne fra disse leverandører.

Enhver information på hjemmesiden, herunder priser og tekniske data er vejledende og det er kundens eget ansvar at udvælge varer og ydelser. Ingen informationer på hjemmesiden er bindende for Formula Micro, men er alene en opfordring til at afgive et tilbud. En bindende aftale mellem kunde og Formula Micro er først indgået når Formula Micro har afsendt en ordrebekræftelse pr. email, hvori der oplyses ordrenummer, oversigt over de købte vare, kundenavn og leveringsadresse, samt betalingsmåde. En automatisk afsendt bekræftelse fra systemet om modtagelse af kundens ordre, er ikke en bindende ordrebekræftelse, men alene en kvittering for at bestillingen er modtaget.

Ordrer ekspederes hurtigst muligt og lagervarer bestilt inden kl. 14.00 afsendes samme dag eller efterfølgende hverdag. Bestillingen kan annulleres af Formula Micro indtil en endelig ordrebekræftelse er afsendt.

Bestilte varer kan afhentes på vores adresse eller sendes til adresser i Danmark. Formula Micro leverer ikke til adresser uden for Danmark eller til Grønland og Færøerne.Med mindre andet aftales sendes alle forsendelser som erhvervspakker. Pakken leveres til den oplyste leveringsadresse i løbet af 2-3 hverdage, men leveringstiderne er vejledende.

Forsinkes en ordre mere end 3 uger, kan kunden ophæve aftalen og kan få tilbagebetalt eventuelt erlagt vederlag. Kunden har ikke derudover krav på anden misligholdelsesdækning.

Såfremt en del af en leverance er forsinket, hæfter kunden for den del der er leveret rettidigt og kan alene hæve aftalen for den del af leverancen der er forsinket.

Returregler

Der er ikke afbestillingsret eller returret på bestilte eller leverede varer.

Annullering, returnering eller reduktion af ordrer, kan alene ske med Formula Micro’s godkendelse. Formula Micro er berettiget til at beregne sig et gebyr tilsvarende de omkostninger der måtte være ved ændring, returnering eller annullering af en ordre. Såfremt der er opnået godkendelse for returnering af et produkt, gælder denne godkendelse kun i det tilfælde, hvor varen returneres ubeskadiget og komplet i originalemballagen. Emballagen skal desuden være ubeskadiget. Software kan under ingen omstændigheder returneres, såfremt emballagen er brudt.

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Formula Micro snarest mulig og senest dagen efter modtagelsen. Er varen skadet under transporten skal kunden afvise at modtage varen, eller modtage den med forbehold for skader. Kunden skal i så fald straks undersøge varen for skader og meddele transportøren om resultatet.

Garanti/Reklamationsret

Ved handelskøb(erhverv) ydes garanti eller reklamationsret på de vilkår som producenterne anviser.

Enhver garanti og/eller reklamationsret omfatter ikke software og data, men alene fabrikations- og materialefejl. Garantien/reklamationsretten bortfalder hvis manglen er forårsaget af, at kunden ved f.eks. fejlagtigt eller uautoriseret reparation eller brug, har ændret på det leverede. Retten til udbedring af mangel bortfalder også hvis serienummer er fjernet, hvis varen f.eks. har været udsat for væske, har været tilsluttet forkert eller der er benyttet ukorrekt spænding eller strømart.
Viser det sig under fejlfindingen, at en fejl ikke er omfattet af garanti/reklamationsret, faktureres det tidsforbrug, der er brugt til at undersøge udstyret, samt eventuelle omkostninger til kørsel/fragt/porto.

Ved enhver udbedring af mangel gælder, at det kun er den pågældende defekte del der udskiftes eller repareres. Genopretning og/eller overførsel af data eller andre følger af en udskiftning eller reparation, er ikke dækket af garantireparationen.

Reparation af varer uden for garanti faktureres til gældende sats. Mindste takst er ½ time.

Tab af data

Formula Micro Bornholm A/S friholder sig for ansvar af enhver art omfattende tab af kundens data. Derfor opfordres kunden til altid til at tage sikkerhedskopi af samtlige data.

I det omfang at Formula Micro er ansvarlig over for køberen er Formula Micro’s ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v. Formula Micro påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for en tredjemand. I forbindelse med en ophævelse af et køb kan køber ikke kræve højere pris end den gældende dagspris på ophævelsestidspunktet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]